Arazo nagusia izena eman beharreko lurraren azalera, jabego erregistroan edo eskrituran ageri dena, onibarraren edo mendiaren azalerarekin bat ez etortzea izaten da.
Ikusi