Distinción entre especies de eucaliptos.

Criterios identificación nitens.

Diferentes eucaliptos en Galicia.