Araba Legegintza

Lotura interesgarriak (Arabako legegintza)

Arabako Foru Aldundiko Nekazal Departamenduaren legegintza

Mendiei buruzko 11/2007 Foru Araua, Martxoaren 26koa

Foru Arau honen helburua Arabako Lurralde Historikoan mendien eta haien erabilera eta aprobetxamendu guztien helburuak eta horiei aplika dakiekeen araubide juridikoa ezartzea da.
Ikusi

2/2001 F.D. Errentaren gaineko Zergaren Foru Arauko ekonomia-jardueren errendimenduaren zehazketa

Modalitate erraztuan errendimendu garbia zehazteko prozedura arrunta, berezia edo arlokakoa erabil daiteke.
Ikusi