Prozedura sektoriala areago aplika dadin ahalbidetzen du, zuzeneko balioespen sinplifikatua aplikatzeko aukera ematen baitie basogintzan diharduten zergadunei ekitaldi bakoitzeko PFEZa aurkezterakoan.
Ikusi