LIFE FOREST CO2 lehenengo faseko azken ekitaldira ailegatzen doa, bere funtzionamentua hobeto ezagutzeko eta baita karbonozko borondatezko merkatuen interesa ezagutzeko ere. Proiektua bukatzerainoko erabiliko diren herramientak erabiltzea edo ezagutzea eta baita kanpo lana osotu non  Pinus halepensis eta Pinus pinasterren baso gestioa definitzeko.

Irakurri berria.