PEFC Españak emandako datuen arabera, Nafarroako zuhaitz-azaleraren % 69k baso-kudeaketa jasangarriaren ziurtagiria du.