264/2022 Foru Agindua, uztailaren 13koa. Nekazaritza Saileko diputatuaren foru agindua, debekatzen duena suaren erabilera aldi baterako Arabako Lurralde Historikoan, eta finkatzen dituena neka- zaritza eta baso lanak egiteko gomendioak.

Irakurri Foru Agindua