COSE, Espainiako Basogintza Elkarteen Konfederazioa, hau da, basoen jabeak, joan den astean bildu ziren Kexaan (Araba) urteko batzarra egiteko, eta gero eta irmoagoa da. Baso-kudeaketa jasangarrirako neurri pizgarriak eta inbertsioa behar ditugu, eta gero eta handiagoa den abandonua geldiarazi. Baso-baliabideen kudeaketa aktiboa eta mobilizazioa, suteei aurrea hartzeko, klima-aldaketa eta despopulazioa arintzeko gakoa da. Hitz gutxitan esanda: mendia bere biziraupenerako eta kontserbaziorako motor ekonomikoa izatea. Onurak urte batzuen buruan gauzatuko dira ingurumenaren, ekonomiaren, gizartearen eta biodibertsitatearen ikuspegitik. Administrazioek dute giltza, basogintzakoek konpromisoa. Guztion erantzukizuna da.

Europari dagokionez, basozainek pozik hartu dute Energia Berriztagarriei buruzko III. Zuzentarauaren aldaketa (2023ko martxoaren 30ean onartua). Bertan, baso-biomasa primarioaren definizioa ezabatu da (horrek Espainian balorizatzen diren biomasa ia guztiak energia elektrikoa sortzeko hautagarriak ez izatea ekarriko luke), eta ez da biomasaren ur-jauziaren erabilera arautuko.

Beste gai batzuekiko kezka adierazten duten arren, horien artean Baso-soiltzeari eta -degradazioari buruzko Erregelamendua nabarmentzen da, lurraldearen gaineko benetako inpaktua ebaluatzerakoan baso-degradazioaren definizioari dagokionez. Karbono Dioxidoaren Xurgapenen EBren Ziurtapenerako borondatezko esparrua ezartzeko Erregelamenduan ez dira kontuan hartzen karbono-hustubideetarako dagoeneko egiten diren jardunbide egokiak. Araudiak basogintzaren ahaleginaren emaitza izan diren eta sute handien eta klima-aldaketaren ondorioz arriskuan dauden xurgapenak lortu direla adierazten du. Baso-kudeaketa bertan behera uzteak CO2 isuri handiak eragiten ditu suteengatik eta beste hondamendi batzuengatik, eta hori kontuan hartu behar da.

Eta Natura Zaharberritzeko Erregelamenduari dagokionez, irizpide teknikoak, zientifikoak eta ekonomikoak kontuan hartuta egitea eskatzen dugu, lurraldeko basozain eta kudeatzaileen parte-hartzearekin eta hori gauzatzeko finantzaketa egokia emanez.

Prentsa-oharrerako esteka (erantsita)