2007ko pasadan apirilak 13an, Arabako lurralde historikoaren mendietako Foru Arau berriaren testua argitaratu zen ALHAO-an (martxoak 26ko 11/2007), aurreko Araua (uztailak 4ko 13/86) indargabetuz.