Urteko Asanblada Orokorra, ekainaren 14ean ospatuko da goizeko 11etan lehenengo deialdian eta
11:30etan bigarren deialdian, Amurrioko Kultur Etxean.
Gai zerrenda hurrengo hau izango da:
1. Lehengo urtean egindako Junta Orokorreko akta agiriaren irakurketa eta, bidezkoa bada, onartzea.
2. Emaitza kontuaren irakurketa.
3. 2008 urterako ekintzen txostena.
4. Konfederazioak daramatzan proiektuen egoera.
5. Itaun eskariak.
Batzarra amaitzerakoan, bazkide guztientzako Luncha
egongo da.